Như các bạn đã biết làm work visa/ visa làm việc ở Manila , Philippines rất mất thời gian. Từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc được gọi đi phỏng vấn, chụp hình lấy vân tay trên văn phòng Immigration Office ở Intramuros, Manila có khi mất cả mấy tháng trời. Tuy nhiên khi […]