Hi mọi người, cùng với cơn sốt tiền ảo và Bitcoin hiện nay N nghĩ nhiều bạn đang sinh sống và làm việc ở Philippines cũng muốn đầu tư, nên bữa nay N muốn hướng dẫn và Giới thiệu trang web mua bán/ trade Bitcoin ở Philippines (hay các loại tiền ảo khác). Thứ nhất […]