Hầu hết các điểm du lịch như Manila, Palawan hay Boracay, Cebu đều khá an toàn, chỉ có vùng Davao và khu Mindanao là khá nguy hiểm do khu vực xảy ra nhiều tranh chấp và các cuộc nổi dậy nhỏ. Thêm vào đó, khu vực Bohol cũng hay xảy ra các vụ bắt cóc […]