Ở Philippines có các loại phương tiện giao thông công cộng là tàu điện MRT, LRT, xe jeepney, tricycle, UV Express service và xe buýt (hiện nay mới chỉ có Manila có tàu điện MRT, LRT thôi, các thành phố và tỉnh khác người ta di chuyển chủ yếu bằng xe jeepney và xe buýt, […]