Hello các bạn đang sinh sống ở Manila, Philippines. Hồi cuối tuần rồi N có Phát hiện mới: Riềng khô Thái Lan bán ở Landmark Makati, Rau húng quế Việt Nam/ Thái bán ở Walter Mart Makati. Đi lang thang chơi mà vô thấy nên quất liền để hôm qua làm món cá kho và […]