Kinh nghiệm tự đi xem đom đóm ở Puerto Princesa (Iwahig Firefly Watching in Puerto Princesa, Palawan) không cần mua tour do chị Diệu chỉ, mình có Google thêm một chút và chỉ lại cho em Linh cùng 2 em nữa thực hành chiều tối qua ở Puerto Princesa: Kinh nghiệm xem đom đóm ở...